Thông tin sản phẩm

Sản phẩm: Bộ chuyên đặc trị mụn

Giá: (contact)

Mô tả̉: DRH PDT13% là một dạng gel không thấm nước chứa 13% axit Methyl aminolevulinic và được phát triển để tối đa hóa tác động của phương pháp điều trị PDT(Photo Dynamic Therapy). Đồng thời, DRH PDT 13% cũng làm giảm thiểu tối đa các tổn thương sau quá trình điều trị trên bề mặt da. Đặc tính sản phẩm:

Characteristics:
 • Maximize patient satisfaction and post treatment effect of PDT Post treatment effect by containing hydrophobic Methyl ALA 13%
 • Shorten the time of incubation High absorption power with hydrophobic Methyl ALA
 • Small amount can be used with easy application Because it is a form of syringe with gel, small amount can be used and easily stored after use
 • Applying counteragent after PDT treatment Minimize side effect such as DOWN-TIME by using counteragent after treatment
 • Able to be back to normal life after treatment Able to be back to normal life by applying sun block after treatment (Basic life activities for the first or two days).
DRH PDT13% treatment order:
 • Skin scaling – Skin scrubber, light peeling, opening pores with GA and SA
 • Squeeze the pimples
 • Wrapping after applying DRH PDT13%
 • Incubation for 30 mins– blocking sunlight (If no darkroom, use towels or foil to block sunlight)
 • Clearing remnants with sponge after removing wrapping
 • PDT lighting – Sheding RED LED for 20 mins
 • Applying counteragent - 2~3 mins
 • Finish - Cooling down, hydration and applying sun block
Lên đầu trang