Thông tin sản phẩm

Sản phẩm: ALONIA Pure Whitening Essence

Giá: (contact)

Mô tả̉: Một chất làm trắng tập trung cao để cải thiện làn da và cung cấp chất dinh dưỡng. Duy trì làn da như ẩm cho tất cả các ngày dài bằng cách hình thành một màng bảo vệ. Vật chất dinh dưỡng sâu vào da ổn định với kỹ thuật crytalsome. KFDA làm trắng Mỹ phẩm chức năng.

Một chất làm trắng tập trung cao để cải thiện làn da và cung cấp chất dinh dưỡng. Duy trì làn da như ẩm cho tất cả các ngày dài bằng cách hình thành một màng bảo vệ. Vật chất dinh dưỡng sâu vào da ổn định với kỹ thuật crytalsome. KFDA làm trắng Mỹ phẩm chức năng.
Là một loại huyết thanh giàu cao mà suppies chất dinh dưỡng và độ ẩm, công nghệ Crytalsome mà là tương tự như nguồn cung cấp cấu trúc da thành phần hoạt động bằng cách tăng nguồn cung cấp cấu trúc da thành phần hoạt động bằng cách tăng ái lực da, giúp làm dịu da có chứa chất chiết xuất từ thực vật như cây lô hội, Phellinus linteus chiết xuất, celltella trích asiatica vv, màng bảo vệ sillicone giúp giữ cho làn da phủ sương trong một thời gian dài.
Lên đầu trang